Marijampolės  visuomeninių organizacijų sąjunga

Click here to edit subtitle

MVOS veikla

 • 2002 m. rugsėjo mėn. 27 d. buvo įvykdytas projektas “ Suvalkijos filantropas 2002”, paremtas  Baltijos – Amerikos partnerystės programos.
 • 2002 – 2003 m.  projektas ”RVOK – dialogas, atstovavimas, informacija ir jėga”. Tai visuomeninių organizacijų koalicijos sukūrimas Marijampolės regione. Visos organizacijos gali būti šios neformalios organizacijos narėmis. Buvo sukurtas – “NVO FORUMAS” .Projektą parėmė BAPP.

 

Projektų dėka organizuoti seminarai:

 1. Seminaras pradedantiesiems;
 2. Paraiškų rašymas;
 3. Fondų specifika ir reikalavimai;
 4. Bendradarbiaujančių organizacijų paraiškos;
 5. NVO, dalyvaujančių skurdo mažinimo politikoje, gebėjimų stiprinimas;
 6. Kaip pasinaudoti 2 % deklaravimo teise?
 7. Patikima nevyriausybinė organizacija – kokia ji?
 8. Geras vardas – pagrindinis organizacijos kapitalas;
 9. Nepasitikėjimo NVO prielaidos: išankstinis nusistatymas, nežinojimas, bloga patirtis ir atmintis;
 10. NVO kasdieninės veiklos etika;
 11. Savanorių darbas NVO – jo įforminimas.
 12. Kaip tvarkyti NVO buchalteriją.

 

MVOS siūlymas Marijampolės savivaldybei:

Marijampolės Visuomeninių Organizacijų Sąjunga


Marijampolės m. savivaldybės merui
Marijampolės m. savivaldybės administracijos direktoriui

Marijampolės sav. Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetui


Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų veiklos bei paraiškų teikimo ir finansavimo organizavimo

 

Paskelbus paraiškų teikimo konkursą 2009 m. projektams finansuoti, mes, Marijampolės visuomeninių organizacijų sąjungos nariai, teikiame siūlymą keisti Marijampolės m. savivaldybės administracijos požiūrį į nevyriausybines organizacijas, gerinti bendradarbiavimo nuostatas bei tarpusavio, kaip socialinių partnerių, santykius:

1.  Paskirti asmenį, kuruojantį nevyriausybinių organizacijų reikalus Marijampolės savivaldybėje.

2. Revizuoti Marijampolės nevyriausybines institucijas pagal vykdomas veiklas ir teikiamas paslaugas bendruomenės žmonėms.

3.  Kylant kainoms ir infliacijai kiekvienais metais adekvačiai didinti nevalstybinių organizacijų rėmimo fondą.

4.  Sukurti nevyriausybinių organizacijų atstovavimo mechanizmą dėl jų narių ir visuomenės grupių interesų gynimo.

5.  Abipusio dialogo dėka aiškiai suformuluoti paslaugų poreikį Marijampolės savivaldybėje ir suplanuoti bendruomenei reikalingas viešąsias (socialines, ugdymo, kultūros ir kt.) paslaugas, kad reikiamas paslaugas galėtų teikti pakankamai platus organizacijų ratas. Tam numatyti programas, reikalavimus, tvarką, kuria nevyriausybinėms organizacijoms bus skiriama parama organizacijų veiklai ir atskiriems projektams, skiriamos lėšos paslaugų teikimui.

6.  Vietoj Marijampolės administracijos direktoriaus paskirtos projektų vertinimo komisijos, 2007-11-10 įsakymas Nr. 1093, suburti nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondą, jo tarybą (Kauno m. savivaldybės pavyzdys) iš 9 asmenų, tame tarpe, savivaldos, nevyriausybinių organizacijų ir Marijampolės Kolegijos atstovų. Taryba sukurtų naujus nuostatus (Kauno m. savivaldybės pavyzdys), apibrėžtų rėmimo tvarką, užtikrintų skaidrų projektų įvertinimą bei jų tęstinumą.

7.  Pilietinės visuomenės ugdymui didinti, skaidrumui užtikrinti, nevyriausybinių organizacijų atstovus įtraukti tiek į lėšų skirstymo procedūrų planavimą, tiek į jų įgyvendinimą.

8.  Sukurti „matematinę“ sistemą balais ir formą pridėti prie paraiškos jos skaidriam vertinimui užtikrinti.

9. Marijampolės miesto savivaldybės internetiniame puslapyje patalpinti informaciją apie nevyriausybines organizacijas.

10.  Savivaldos institucijoms dalintis patirtimi apie savivaldos ir asociacijų partnerystės reikšmę, naudingumą, pilietinės visuomenės įtraukimą į problemų sprendimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įtraukiant ir Marijampolės visuomeninių organizacijų sąjungos atstovus.

 

Marijampolės visuomeninių organizacijų sąjungos vardu

 

 

Pirmininkė                                                                                                     Adolfina Blauzdžiūnienė